top of page

GÜNCEL NORVEÇ SERGİLERİ: Nil Nehri'nde Temesgen Ritüelleri

Kunsthall Oslo, 3 Mart ve 16 Nisan 2023 tarihleri arasında üretimlerinde resim, enstelasyon, performans vb. çeşitli medyaları kullanan Etiyopyalı sanatçı Robel Temesgen'in “Practicing Water: Report #1” adlı kişisel sergisini sunuyor.


Bjørvika Sanat Gecesi'nin bir parçası olarak düzenlenen bu sergi, sanatçının su kaynakları ve çevrelerinde oluşan insan toplulukları arasındaki bağları yerleşik gelenekler, alışkanlıklar, yaşam biçimleri ve maneviyat eğilimleri çerçevesinde inceleyen araştırma projesinin ilk kamusal paylaşımı olarak nitelendirilebilir. Temesgen uzun zamandır üzerinde çalıştığı bu araştırmaya referans vermek üzere performans ve resmi kullanır; Etiyopya’nın doğasını ve kültürünü aktaran Nil'in sularının hem sembolik hem de hakiki akış halini betimler, Küçük Nil'in kaynağı Gish Abay’dan Mavi Nil Şelalesi’ne dek anavatanının karmaşık ruhani geleneklerini ve ritüellerini belgeler.


Performans, Gish Abay, 2023 / "Practicing Water" serisinden

Doğu Afrika'nın dağlık bölgelerinden Akdeniz'e akan Nil bir anlatıda Hıristiyan Cenneti’nden dünyaya akan bir nehir iken bir başka anlatıda insan ruhlarına egemen olabilen güçlü Djinn'in hanesidir. Bu bağlamda nehre atfedilen çok sayıda farklı ezoterik anlatı ve mitolojik öykü bulunur. Bu söylenceler ve hikayeler de çeşitli ritüeller ve pratiklerle Temesgen için çok değerli bir kaynak bütünü oluşturur. Hem bu bölgeyi deneyimleyen bir kişi hem de bir sanatçı olarak Nil’in geçmişten geleceğe “birey” ile sürekli dönüşerek gelişen yolculuğunu aktaran Temesgen bu ikili kimliği ile üreterek Nil’in belleğine yeni ritüeller ekler. Bu ritüeller doğaçlama eylemlerle ve ilgili eserlerle somutlaşır.


“Practicing Water”sergisinde sanatçının gerçekleştirdiği doğaçlama ritüellerde kullanılan kumaşlar ve nesnelerin yanı sıra bu ritüellere referans veren belgeler ve keçi derisi parşömen üzerine mürekkeple yapılan çok katmanlı tablolar yer alır. Böylece “Practicing Water” izleyici için hem bir sanat sergisi hem de belgesel nitelikli bir sergi olarak çift dilli bir anlatı taşır.


1987 doğumlu genç bir sanatçı olan Robel Temesgen sanat üretimlerinin beraberinde akademik eğitim hayatına devam ediyor; Osla Ulusal Sanat Akademisi’nde doktora öğrencisi ve araştırmacı olarak yer alıyor. 2010 yılında Addis Ababa Üniversitesi’nde resim alanında lisans derecesini, 2015 yılında ise Tromsø Çağdaş Sanat Akademisi’nde güzel sanatlar yüksek lisansını tamamlamış. Ağırlıkla Avrupa kentlerinde yer alan çeşitli müzelerde ve galerilerde eserleri sergilenmiş. Sanatçının sergilerine ve yapıtlarına ev sahipli yapan kurumlar: Lingen Konsthalle (2022), Tromso Kunstforening (2022), ARoS Museum, Aarhus (2021), Para Site, Hong Kong (2021), Kunsthall Oslo (2019), Circle Art Agency, Nairobi (2019), Addis Foto Fest, Addis Ababa (2018), Modern Art Museum, Addis Ababa (2018), Tiwani Contemporary Art Gallery, London (2018) ve the Hamburger Bahnhof, Berlin (2017).


Bugün Temesgen’in “Practicing Water” sergisini ağırlayan Norveçli sanat kurumu Kunsthall Oslo ise Oslo-Bjørvika'da yer alır. Uluslararası güncel sanat örneklerini sunan bu alan kentin önemli sanat kurumlarından biri olarak bilinir. Kurum güncel sanat üretiminin sosyal ve tarihsel bağlamını keşfetmeye yönelik çeşitli çalışmalara ve etkinliklere yer verir.

Comments


Featued Posts 
Recent Posts 
Find Me On
  • Facebook Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
  • YouTube Long Shadow
  • Instagram Long Shadow
Other Favotite PR Blogs
Serach By Tags
bottom of page